Zajęcia plastyczne i ruchowe w świetlicy Łubowo

Podczas pobytu w naszej świetlicy uczestnicy  mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności poprzez uczestniczenie  w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Organizując zajęcia, instruktorzy dbają o to, by każdorazowo były one dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.

  1. Gry i zabawy indywidualne i grupowe
  2. Zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia z sensoplastyki
  3. Zajęcia ruchowe ( sportowe na sali gimnastycznej ,zabawy na świeżym powietrzu w zależności od pogody prowadzone przez animatora sportu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie)