SUKCES ŚWIETLICY W RADACZU !!!

Dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Radaczu pod opieką instruktora Pani Agnieszki Stupak wykonały prace plastyczne w ramach Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pn. „ Mamy rady na odpady” organizowanego przez Fundację Kultury i Sportu „Prawobrzeże” ze Szczecina.
Miło jest nam poinformować, iż komisja konkursowa z 529 prac zakwalifikowanych do konkursu nagrodziła następujące prace nadesłane z Radacza:

Kategoria 8 – 11 lat:
Wyróżnienie – Klaudia Kurz

Kategoria 12 – 14 lat:
I miejsce – Agata Kaniuga
II miejsce – Anna Osińska
Wyróżnienie – Daria Pożoga

Kategoria 15 – 18 lat:
Wyróżnienie – Ewa Kaniuga

W dniu 31 marca 2009r. wszystkie nagrodzone dziewczynki osobiście odebrały nagrody w siedzibie Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w Szczecinie podczas uroczystego zakończenia konkursu.

Wszystkim nagrodzonym oraz instruktorowi składamy serdeczne gratulacje!