Rajd Rowerowy – 3 maja

Majówka to okazja dla wielu Polaków do tego, aby odpocząć, zregenerować siły i cieszyć się wspólnymi chwilami z rodziną. Wszechobecna pandemia ograniczyła znacznie kontakty międzyludzkie i możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania, dlatego też Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie postanowiło wykorzystać możliwości i zorganizowało wycieczkę rowerową, wykorzystując walory przyrodnicze naszej miejscowości. Wycieczka stała się okazją do integracji lokalnego środowiska i wspólnej, radosnej zabawy. Aktywnie w rajdzie uczestniczyli mieszkańcy Bornego Sulinowa, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownicy CKiR (instruktorki świetlic w Juchowie i Łubowie, lokalni animatorzy sportu).W trakcie jazdy znalazł się czas na odpoczynek i wspólne ognisko z kiełbaskami. Pomimo niekoniecznie sprzyjających warunków pogodowych (śnieg, grad, deszcz) wycieczkę ukończyło 25 osób.Wszyscy uczestnicy spisali się na medal, a wspólna rowerowa wyprawa natchnęła organizatora optymizmem i pomysłami do zrealizowania w najbliższym czasie.

Organizator wycieczki składa podziękowania mieszkańcom gminy za udział w wyprawie, Panu Ryszardowi Ihnatów – Komendantowi Straży Miejskiej za czuwanie nad bezpiecznym przejazdem po drogach publicznych, Panu Dariuszowi Czerniawskiemu – Kierownikowi BKO za użyczenie rowerów, pracownikom ŚDS w Bornem Sulinowie za pomoc logistyczną i Panu Arturowi Malinowskiemu za udostępnienie wiaty pod ognisko.