Kontakt

Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 21,
78-449 Borne Sulinowo

NIP: 6731464243

tel./fax: 94 37 49 612

Konto: 92 8581 1056 0300 1427 2000 0001

Dyrektor: sport@bornesulinowo.pl
Sekretariat: sekretariat.ckir@bornesulinowo.pl
Księgowość: ksiegowosc.ckir@bornesulinowo.pl
Organizacja imprez: organizator@ckir.bornesulinowo.pl


Inspektor ochrony danych (IOD)
Sławomir Kozieł
e-mail: iod@bornesulinowo.pl

Koordynator do spraw dostępności
Piotr Gałka
e-mail: animator.ckir@bornesulinowo.pl