Kompleks boisk ORLIK 2012


HARMONOGRAM
planowanych godzin otwarcia ORLIKA
na miesiąc WRZESIEŃ 2020

Pobierz

  facebook-logo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012 W CZASIE STANU
EPIDEMICZNEGO Covid -19

Opierając się na wytycznych ze strony rządowej www.gov.pl w trakcie zajęć obwiązywać będą następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Ograniczona liczba osób – jednocześnie na całym obiekcie znajdować się może 6 osób . Osoby do 13 rż mogą wejść na obiekt tylko i wyłącznie w towarzystwie rodzica bądź opiekuna, który ukończył 18 rż.
 2. Ograniczony czas – jedna grupa 6 osób będzie mogła korzystać z kompleksu boisk przez okres 60 minut. W związku z możliwym dużym zainteresowaniem prosimy o rezerwacją telefoniczną na konkretną godzinę pod nr tel. 607 – 516 – 427 Prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 10:00 – 18:00.
 3. Zachowanie dystansu społecznego – na terenie kompleksu nie będzie możliwe rozgrywania meczy między sobą oraz gier 1 na 1 (nie dotyczy to rodzin lub osób zamieszkałych w jednym gospodarstwie domowym).
 4. Obowiązek zasłaniania twarzy (tylko w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
 5. Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do Animatora osób wchodzących na obiekt) – prowadzony będzie imienny rejestr wejść i wyjść z obiektu.
 6. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 7. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 9. Korzystanie ze sprzętu treningowego – ze względów bezpieczeństwa WSKAZANE jest używanie prywatnego sprzętu sportowego. Jednakże w przypadku braku takiego sprzętu będzie możliwość jego wypożyczenia. Po każdym użyciu sprzęt będzie dezynfekowany.
 10. Nieprzestrzeganie i niedostosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało usunięciem osoby/-ób z terenu kompleksu boisk Orlik, bądź wezwaniem odpowiednich służb.
 11. W mocy pozostają zasady funkcjonowania Orlika zgodnie z regulaminem obiektu nie ujęte w w/w Regulaminie.
 12. Wszelkie rozstrzyganie kwestii spornych, a także interpretacja w/w Regulaminu stoi po stronie Animatora Sportu.
 13. Regulamin obowiązuje do odwołania.

Za wszelkie utrudnienia PRZEPRASZAMY !