Jesienna oferta aktywnych zajęć w CKiR

Ćwiczenia rozciągające
Salsa
Zumba