Grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ – „Uszyj zamiast kupować”

Miło nam poinformować, że projekt „Uszyj zamiast kupować” znalazł się na liście zakwalifikowanych wniosków do otrzymania mikrodotacji w ramach naboru I na rok 2022 „Programu Społecznik na lata 2022-2024”.

Partnerami tego projektu są: Koło Gospodyń Wiejskich Krągi, Babski Klub Optymistek 40+ oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić zajęcia z tworzenia prac artystycznych – szycia z materiałów ekologicznych np. (tkanin naturalnych, naturalnego pochodzenia, materiałów z drugiej ręki).

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych mieszkanek gminy Borne Sulinowo w ramach działania proekologicznego, jakim będzie przeprowadzenie warsztatów szycia z materiałów ekologicznych wśród 10-15 kobiet oraz przygotowanie wystawy powstałych prac artystycznych, poprawiając kondycję środowiska naturalnego i zwiększając świadomość ekologiczną mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Projekt będzie realizowany w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w terminie od 02.09.- 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu – 5910,00 zł, w tym dofinansowanie – 5000,00 zł.

Program Społecznik 2022-2024

Logotypy KARR i Pomorza Zachodniego