Doposażenie jednostki OSP w Łubowie w środki ochrony indywidualnej.

Zadanie realizowane w ramach otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Animatora życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.