Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

ZDROWY STYL ŻYCIA

Grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ wzięła udział w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM (ODL) i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Zdrowy styl życia” w kwocie 6.000,00 zł. Dn. 27.07.2018 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w imieniu BKO40+ podpisało umowę na realizację zadania, którego celem jest zaspokojenie potrzeb przynależności do grupy poprzez działanie na rzecz BKO40+, przyczyniając się do lokalnej aktywizacji mieszkanek 40+ Bornego Sulinowa o charakterze dobra wspólnego, propagując zdrowy styl życia wśród kobiet, a także dążenie do realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.

Zaplanowane działania będą realizowane w kawiarence CKiR w terminie 07-09-2018 r. do 31-12-2018 r. Podczas zaplanowanych 15 spotkań z trenerami zdrowego stylu życia zostaną przeprowadzone pogadanki, dyskusje, warsztaty praktyczne, prezentacje i pokazy. W celu przeprowadzenia zajęć zostanie zakupiony sprzęt RTV oraz AGD i produkty żywnościowe. Całość projektu opiewa na kwotę 9.300,00 zł.

Zapraszamy chętne Panie do udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy od września. Kontakt: 94 37 34 160

Ilość miejsc ograniczona.

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”