Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

II Wielkanocny Jarmark

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia przy hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie odbył się II Wielkanocny Jarmark. Organizatorami wydarzenia byli: zespół „Jarzębiny” z Jelenia, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie Kulturalne FOLKLOR.

Wspaniała, słoneczna pogoda dopełniła świąteczną atmosferę i występy artystyczne zespołów działających przy CKiR oraz zespołu ONTIS z Sitna.

Do zadumy natomiast skłoniło uczestników Jarmarku wystąpienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Bornego Sulinowa pt. „ Ręce” .