Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Siłownia

 R E G U L A M I N
korzystania z siłowni Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

1. Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń siłowni Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

2. Zasady określone w niniejszym Regulaminie stanowią uzupełnienie zasad korzystania z obiektów Hali Widowiskowo-Sportowej CKiR, określonych w regulaminie ogólnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

3. Siłownia udostępniana jest klientom:

• Od poniedziałku do piątku – w godz. 08.00 do 21.00,
• W soboty – w godz. 11.00-17.00 *,
• Każdorazowo wg zapotrzebowania do godz. 19.00 dopuszcza się rezerwacje dla grup zorganizowanych.

4. Regulamin niniejszy dotyczy wszystkich użytkowników siłowni: klientów indywidualnych, grup zorganizowanych, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

5. Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie uprawnia CKiR do nakazania osobom naruszającym porządek i bezpieczeństwo opuszczenia obiektu siłowni, bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.

6. Osoby notorycznie naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały zakaz wstępu na obiekt.

7. Korzystanie z urządzeń siłowni winno odbywać się pod nadzorem uprawnionego instruktora lub przynajmniej w asyście innej pełnoletniej osoby.

8. Osoby, które nie ukończyły 14 lat i młodsze nie mogą korzystać z siłowni.
Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą korzystać z urządzeń siłowni pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, instruktorów lub trenerów, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego dostarczoną uprzednio do Dyrektora CKiR. Zgoda musi zawierać wyraźnie oświadczenie, że za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez nieletniego oraz szkody wyrządzone na zdrowiu odpowiedzialność przejmuje rodzic/opiekun prawny.

9. Korzystanie z poszczególnych urządzeń siłowni musi być zgodne z ich przeznaczeniem oraz funkcją. Instrukcje użytkowania znajdują się przy każdym z urządzeń.

10. Z jednego stanowiska siłowni w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba. Na terenie sali siłowni może jednocześnie przebywać do 24 osób.

11. Każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom CKiR. Użytkowanie wadliwie funkcjonującego urządzenia siłowni jest zabronione.

12. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się na wyłączne ryzyko ćwiczącego.

13. Korzystając z urządzeń, zwłaszcza do podnoszenia ciężarów, ćwiczący powinien dostosowywać intensywności ćwiczeń i związane z tym obciążenie organizmu do swoich umiejętności oraz wieku. Podnoszenie dużych ciężarów powinno odbywać się w obecności dwóch asekurujących.

14. CKiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane: doborem przez ćwiczącego urządzenia siłowni, intensywnością wykonywanych ćwiczeń oraz użytkowaniem urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

15. Wejście na salę siłowni dopuszczalne jest tylko w stroju sportowym oraz zmiennym obuwiu sportowym.

16. Zabrania się przesuwania, podnoszenia lub innego przemieszczania urządzeń siłowni. Okna pomieszczenia siłowni nie mogą być otwierane przez ćwiczących.

17. Na teren sali siłowni można wnosić napoje bezalkoholowe wyłącznie w plastikowych butelkach. Na terenie całego obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej istnieje zakaz palenia tytoniu.

* godziny udostępniania siłowni będą inne niż podane w przypadku odbywających się imprez na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej.

Borne Sulinowo, dnia 1 marca 2017 r.

SIŁOWNIA  
wstęp jednorazowy dla jednej osoby 1 wejście – 14 zł KDR
wstęp jednorazowy dla ucznia 1 wejście – 8 zł KDR
karnet (12 wejść) 120 zł KDR
karnet dla ucznia (12 wejść) 60 zł KDR
karnet miesięczny imienny OPEN 110 zł KDR
karnet miesięczny imienny OPEN dla ucznia 55 zł KDR
najem całej sali dla grup zorganizowanych: max. 20 osób 1 godz. – 150 zł

KDR – ulga w wysokości 10% dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny