Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Siłownia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI W CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BORNEM SULINOWIE
PO CZĘŚCIOWYM ZNIESIENIU OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19

Regulamin obowiązuje od dnia 4 czerwca 2020 roku do odwołania

§1

Pomieszczenia siłowni w CKiR w Bornem Sulinowie będą udostępnianie od 8 czerwca do odwołania
w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku: 08:00 – 20:30
 • w soboty od 11:00 – 18:00

wg ustalonego harmonogramu godzinowego:

  • poniedziałek – piątek:
   08:00-10:00; 10:30–12:30; 13:00-15:00; 15:00-16:00 – przerwa dezynfekcyjna; 16:00-18:00; 18:30-20:30
  • soboty:
   11:00-13:00; 13:30-15:30; 16:00-18:00

§2

Limit osób, które mogą jednocześnie korzystać z pomieszczenia siłowni, został dostosowany do powierzchni pomieszczenia oraz zalecanego przez GIS dystansu społecznego. Jednocześnie na siłowni może przebywać 6 osób, a ćwiczenia odbywają się w wyznaczonych taśmą żółto-czarną strefach – 1 osoba na strefę.

§3

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób ćwiczących obowiązują następujące zasady:

I. REZERWACJA I PRZEDZIAŁY CZASOWE ZAJĘĆ

 1. Korzystanie z siłowni CKiR w Bornem Sulinowie wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr telefonu 094 374 96 12.
  Obowiązuje rezerwacja na jedno wejście w danym dniu.
 2. Możliwość korzystania z siłowni odbywa się w przedziałach czasowych – do 120 minut na osobę.
 3. CKiR zapewnia 30-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi osobami przed i po treningu, które nie są wliczane do 120 minut zajęć.
 4. Godziny udostępniania siłowni mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb CKiR.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Weryfikacja uczestników, poprzez zgłaszanie osób wchodzących na obiekt do recepcji.
 2. Na obiekt mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić na siłownię i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskanie teleporady medycznej.
 3. KLIENCI, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 nie mogą skorzystać z żadnych usług CKiR.
 4. Klienci siłowni oczekują na udostępnienie szatni zachowując dystans społeczny, nie wcześniej jak 5 minut przed rozpoczęciem treningu.
 5. Korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów
  do dezynfekcji. Rekomendowane jest również odkażanie rąk w trakcie ćwiczeń co 15 minut dostępnymi środkami do dezynfekcji.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie hali sportowej oraz na salach treningowych i siłowni.
 7. Podczas korzystania z siłowni obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry.
 8. Konieczna jest rezygnacja ze zwyczaju „podawania sobie ręki” na przywitanie.
 9. Wejście na salę siłowni dopuszczalne jest tylko w stroju sportowym  oraz zmiennym obuwiu sportowym.
 10. Na teren sali siłowni można wnosić napoje bezalkoholowe wyłącznie w plastikowych butelkach. Na terenie całego obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej  istnieje zakaz palenia tytoniu.
 11. Zabrania się  przesuwania, podnoszenia lub innego przemieszczania  urządzeń siłowni. Okna pomieszczenia  siłowni nie mogą być otwierane przez  ćwiczących.
 12. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń po każdej grupie – realizuje pracownik CKiR.
 13. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.
 14. Organizatorzy zajęć grupowych na siłowni odpowiedzialni są za zebranie oświadczeń od uczestników w zakresie możliwości wzięcia udziału w zajęciach, a także za sprawdzenie stanu zdrowia podopiecznych.
 15. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia siłowni CKiR danemu podmiotowi lub danej osobie w trakcie stanu pandemii COVID-19 oraz do anulowania rezerwacji.
 16. Uczestnicy zajęć i trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie i wytycznych pracowników CKiR zostaną poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu.
 17. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur.

Prosimy o logikę w postępowaniu i BEZDYSKUSYJNĄ AKCEPTACJĘ wytycznych pracowników CKiR.

Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się z w/w procedurami.

SIŁOWNIA  
wstęp jednorazowy dla jednej osoby 1 wejście – 14 zł KDR
wstęp jednorazowy dla ucznia 1 wejście – 8 zł KDR
karnet (12 wejść) 120 zł KDR
karnet dla ucznia (12 wejść) 60 zł KDR
karnet miesięczny imienny OPEN 110 zł KDR
karnet miesięczny imienny OPEN dla ucznia 55 zł KDR
najem całej sali dla grup zorganizowanych: max. 20 osób 1 godz. – 150 zł

KDR – ulga w wysokości 10% dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny