Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

„Kaziuki na wesoło”

Dnia 04.05.2019 r. przy hali sportowej CKiR Borne Sulinowo odbył się Przegląd Kapel „Kaziuki na wesoło”.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Borneńskie Wrzosy przybyło sześć kapel ludowych: Pieńkowianie z Jarosławca, Swaty z Będzina, Stokrotki z Koszalina oraz trzy regionalne zespoły z Bornego Sulinowa, Juchowa i Jelenia.

Kapele ludowe zaprezentowały swoje regionalne stroje, a także utwory kresowe, które publiczność oklaskiwała gromkimi brawami.

Wydarzeniu towarzyszyła degustacja produktów regionalnych i kresowych, przygotowana dla wszystkich uczestników. Prezentowano rękodzieło ludowe, a także pracę pszczelarza i wyroby pszczelarskie. Mimo, że pogoda nie dopisywała, atmosfera była niezwykle radosna. Dziękujemy mieszkańcom i turystom za tak liczny udział.

Przegląd Kapel „Kaziuki na wesoło” został zrealizowany w ramach zadania pn. Kaziuki na wesoło w Bornem Sulinowie – realizowanego w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie