Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

II POLIGON NORDIC WALKING – BORNE SULINOWO 2020


REGULAMIN
„II POLIGON NORDIC WALKING – BORNE SULINOWO 2020 ”

 

Cel biegu:

 • popularyzacja dyscypliny nordic walking, jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej wśród osób dorosłych i starszych w leśnych okolicznościach przyrody,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych Bornego Sulinowa,
 • integracja społeczna i międzypokoleniowa;
 • odpoczynek i zmniejszenie stresu poprzez udział w zawodach nordic walking;
 • wzrost poczucia własnej wartości poprzez udział w zawodach i integrację z osobami uprawiającymi tę sama dyscyplinę sportową
 • promowanie prawidłowej techniki nordic walking.

Organizatorzy:

 1. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
 2. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Partner:

 1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Bornem Sulinowie

Rejestracja oraz biuro zawodów:

Weryfikacja i rejestracja odbywać się będzie w piątek 1.05.2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:30.

Kierownik/koordynator marszu – pan Piotr Gałka

Sędzia główny zawodów – pan Piotr Pindral

Sędzia pomocniczy na trasie – pani Marcelina Bzdyrek

Pomiary czasów: firma INETSPORT Białogard

Zgłoszenia:

 • przy rejestracji każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy obejmujący: indywidualny numer startowy, wodę niegazowaną, baton czekoladowy oraz bon żywieniowy,
 • łączny limit uczestników – 100 osób ,
 • rejestracja tylko on-line – do dnia 24.04.2020 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 100 zawodników!

Link do rejestracji on-line: www.biegnijmy.pl/zapisy

Termin i miejsce:

 • zawody rozpoczną się o godzinie: 12:00, w dniu 1.05.2020 r.
 • miejsce STARTU/METY – parking przy ul. Sportowej (stadion sportowy),

Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami leśnymi o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową,
 • dystans zawodów: 7,7 km,
 • będzie dokonywany pomiar czasu za pomocą chipów aktywnych, Zawodnik otrzymuje chip w biurze zawodów wraz z numerem startowym. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chip jest zwrotny – należy go oddać na mecie, w przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie sklasyfikowany w końcowych wynikach,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się w na mecie (ciepły posiłek), w którym należy przedstawić bon żywieniowy,
 • punkt pomocy przedmedycznej będzie znajdował się na starcie/mecie zawodów
 • organizatorzy przewidują 1 partol ruchomy (za ostatnim zawodnikiem).

Kategorie:

Organizator dzieli uczestników na 2 kategorie:

OPEN Mężczyźni i OPEN Kobiety (7,7 km).

Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników zawodów w każdej kategorii otrzyma puchary. Wśród wszystkich zawodników zostanie rozlosowanych 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Przewidziane są również nagrody specjalne dla zawodników 50+ (kobieta i mężczyzna) oraz dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika z Bornego Sulinowa.

Zasady finansowania:

Udział w zawodach jest płatny – 30,00 zł/os.

Wpisowe należy wpłacić na konto Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo, w Pomorskim Banku Spółdzielczym O/Borne Sulinowo,

nr  konta: 82 8581 1056 0300 7060 2000 0002.

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i data urodzenia osoby startującej.

Osoby, które zapiszą się na listę startową na 7 dni przed biegiem proszone są o okazanie dowodu zapłaty wpisowego w Biurze zawodów.

Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie zawodów;
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym znajduje się klauzula o tym, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko;
 • dopuszcza się do udziału w zawodach osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie( jw.),
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
 • uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.
 • uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora;
 • uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz publikację zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych imprezy;   
 • uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • toalety oraz szatnia dla uczestników zawodów znajdować się będą na starcie/mecie;
 • Wszelkie uwagi należy składać za pomocą e – mail w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów na adres: sport@bornesulinowo.pl;
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony przez Organizatora (odległość do 100 metrów od startu);
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

PROGRAM

1 maja (piątek)                  

godz. 10.00 – weryfikacja i rejestracja zawodników w Biurze zawodów

godz. 11.40 – wspólna rozgrzewka – krótki instruktaż nordic walking i omówienie regulaminu zawodów

godz. 12.00 – START

godz. 14.30-15:00  – zakończenie zawodów, dekoracja najlepszych zawodników, losowanie nagród rzeczowych

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:

godz. 16.00  „HAPPENING PIERWSZOMAJOWY” (prezentacja grup sportowych, zawodowych i społecznych). Start: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, koniec: Galeria „PRL”.

godz. 17.00 – 23.00 festyn rodzinny, koncerty (Galeria „PRL”)