Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Kolorowe świetlicowo we wsi Juchowo.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 17 .06.2019 Stowarzyszenie Pomost podpisało umowę na dofinansowanie remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej w Juchowie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A  w Koszalinie w kwocie 21.500,00 zł w ramach projektu rewitalizacyjnego „KOLOROWE ŚWIETLICOWO WE WSI JUCHOWO”. W ramach przedsięwzięcia świetlica została wymalowana, zakupiono nowe meble , gry , sprzęt sportowy oraz sprzęt audiowizualny, powstał kącik malucha. Prace remontowe i porządkowe były wykonywane przez mieszkańców Juchowa we współpracy z CKiR Borne Sulinowo , OSP Juchowo , sołectwem wsi Juchowo oraz członków stowarzyszenia Pomost. Przy remoncie pomagały dzieci, młodzież i dorośli. Na zakończenie prac było ognisko z podziękowaniami dla ekipy i drobne upominki. Przed nami 12.09.2019 jeszcze piknik rodzinny z animatorem i mnóstwem atrakcji.

Tytuł przedsięwzięcia: Kolorowe świetlicowo we wsi Juchowo.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.