Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

WIOSENNY BORNEŃSKI BULODROM

W dniu 25 maja odbył się turniej w bule, którego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas”. Impreza sportowa zrealizowany został w ramach projektu pn. „SIEDMIOBÓJ INTEGRACYJNY” współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w ramach otwartego konkursu ofert. Do aktywnego udziału w przygotowaniu i organizacji turnieju włączyło się Centrum Kultury i Rekreacji, które oddelegowało na miejsce zawodów animatora sportu, Piotra Gałkę, który służył pomocą w kwestiach organizacyjnych, a także pełnił funkcję sędziego głównego turnieju.

Szersza relacja na stronie: www.dps.dpsborne.eu

Informację przygotował Piotr Gałka