Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ XV MZPM

KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
XV MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH
W BORNEM SULINOWIE

Zapraszamy do składania wstępnych, pisemnych ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwo) „XV Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 16-19 sierpnia 2018 r.”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „GASTRONOMIA – MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2018”, opatrzonych pieczęcią podmiotu, w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo do dnia 20.04.2018 r.

W terminie od 23 do 26 kwietnia powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty.
Oferenci wytypowani przez komisję zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji w dniu 30.04.2018 r.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 • wprowadzenie na teren imprezy 3 lokalnych podmiotów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwa);
 • wprowadzenie na teren imprezy 2 lokalnych podmiotów gastronomicznych bez sprzedaży napojów alkoholowych (sprzedaż zup typu: flaki, grochówka).

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • dokładne dane podmiotu (nazwa, adres, właściciel, telefon, itp.);
 • wpis do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS;
 • aktualna koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • krótki opis działalności;
 • informacje o doświadczeniu w obsługiwaniu podobnych imprez masowych (mile widziana dokumentacja zdjęciowa);
 • referencje (minimum od 3 podmiotów);
 • ofertę gastronomiczną wraz z cenami detalicznymi;
 • proponowaną kwotę netto na rzecz organizatora za obsługę imprezy;
 • informacje o posiadanych zasobach ludzkich i wyposażeniu.

Niezbędne wyposażenie po stronie Oferenta:

 1. 14 szt. nalewaków: w tym 8 szt. na potrzeby własne, 6 szt. na potrzeby pozostałych 3 podmiotów lokalnych handlujących piwem,
 2. 50 szt. parasoli wraz z betonowymi podstawami na potrzeby wszystkich podmiotów gastronomicznych,
 3. 130 kompletów: w tym 130 stołów i 260 ławek na potrzeby wszystkich podmiotów gastronomicznych,
 4. 9 szt. namiotów o wym. 3 m x 3 m (do przechowywania i sprzedaży napojów alkoholowych) na potrzeby 3 pozostałych podmiotów lokalnych handlujących piwem,
 5. 6 szt. lodówek (do chłodzenia napojów alkoholowych) na potrzeby 3 pozostałych podmiotów lokalnych handlujących piwem.

Podmiot, który wygra konkurs będzie zobligowany do wpłaty 10% wynegocjowanej kwoty w formie zaliczki (na podstawie wystawionej faktury VAT) w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
W razie rezygnacji z obsługi imprezy – kwota nie podlega zwrotowi.