Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

VIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I KAPEL WIOSENNY PIKNIK FOLK – JELEŃ 2018


KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI ZESPOŁÓW


ORGANIZATOR:

  • Zespół Ludowy „Jarzębiny” z Jelenia

WSPÓŁPRACA:

  • Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
  • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
  • Stowarzyszenie Kulturalne Folklor

TERMIN: 26 maja 2018 r. godz. 11.00,
MIEJSCE: JELEŃ (boisko przy Szkole Podstawowej)

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU:

  • zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych, kapel
  • stworzenie amatorskim zespołom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej,
  • pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych,
  • oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnienie właściwych wzorów spędzania wolnego czasu.

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU:

Uczestnictwo w przeglądzie

Zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, kapele ludowe i podwórkowe.

Repertuar

A. Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar ludowy

Maksymalnie 4 piosenki(utwory) Czas prezentacji – do 15 minut,

B. Podczas przeglądu odbędzie się konkurs na ludową gawędę

Koszty

Opłata akredytacyjna 10 zł/os. (w tym zapewniony jest obiad, napoje, słodki poczęstunek)
Stowarzyszenie Kulturalne Folklor PBS O/Borne Sulinowo 60 8581 1056 0301 1285 2000 0001
z dopiskiem WIOSENNY PIKNIK FOLK do dn. 30.04.2017 r. (prosimy o podanie danych do faktury)

UWAGA: karty uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać na adres organizatora do dn. 30.04.2018 r. tj.: Stowarzyszenie Kulturalne Folklor Przyjezierze 8 78-446 Silnowo lub email: wiecek37@vp.pl

Na wszelkie zapytania informacji udziela Wojciech Więckowski tel. 0 600-329-509.

Od 16.05.2018 r. na stronie www.ckir.bornesulinowo.pl www.facebook.com/jarzebiny.zjelenia, będzie wywieszona lista kolejności występów zespołów.

WAŻNE: wszelkie zamiany kolejności występów kierownicy zespołów uzgadniają między sobą i informują o tym fakcie organizatora !!!!

Zespołu, które przyjeżdżają jednym pojazdem, prosimy o informację w celu zaprezentowania się w miarę zbliżonym czasie.


Regulamin

Karta zgłoszeniowa