Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Bieg Mila Radości dla Niepodległości

REGULAMIN BIEGU
Mila Radości dla Niepodległości
BORNE SULINOWO 2017

CEL BIEGU:

 • upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 • promocja Bornego Sulinowa,
 • popularyzacja biegów ulicznych, jako ogólnodostępnej formy rekreacji.

 

ORGANIZATOR:

 • Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
 • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
 • Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

 

TERMIN I MIEJSCE STARTU/METY

 • Bieg rozpocznie się o godzinie: 15:00 w dniu 11.11.2017 r.(sobota).
 • Miejsce start/meta – Al. Niepodległości 21 (przy budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie).

 

KATEGORIE

Organizator dzieli uczestników na 2 kategorie:

 • OPEN MĘŻCZYŹNI I OPEN KOBIETY (4 200 m – jedno okrążenie).
 • OPEN MĘŻCZYŹNI I OPEN KOBIETY (8 400 m – dwa okrążenia).

 

TRASA

Bieg przeprowadzony będzie na terenie Bornego Sulinowa (100 % asfalt) – Al. Niepodległości (START), ul. Orła Białego, ul. Wojska Polskiego, Al. Niepodległości (META).

Dystanse biegu: 4 200 m i 8 400 m (2 okrążenia).

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora.

 

PUNKT ODŻYWCZY

Zawodnik podczas rejestracji otrzyma bon uprawniający do otrzymania ciepłego posiłku po zakończonym biegu (kuchnia polowa usytuowana w pobliżu startu/mety). Do dyspozycji zawodników przed i po zakończonym biegu woda, gorąca herbata, słodycze).

 

POMIAR CZASU

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 16 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie i zadeklaruje dobry stan zdrowia na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania rejestracji przed biegiem (obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie o zdolności osoby nieletniej do biegu).

 

ZAPISY DO BIEGU

Zapisy do biegu tylko on-line – poprzez portal www.inetsport.pl do 6.11.2017 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 100 zawodników!

 

BIURO ZAWODÓW I REJESTRACJA

 Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (Al. Niepodległości 21).

Weryfikacja i rejestracja zawodników w dniu biegu odbywać się będzie w godzinach od 13:00 do 14:45.

Przy rejestracji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy oraz bon żywieniowy.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG BIEGU:

 • kierownik biegu – pan Piotr Gałka,
 • sędzia główny biegu – pan Piotr Kołodziejczyk,
 • pomiar czasu – firma INETSPORT Białogard.

 

NAGRODY

Nagrody (ufundowane przez organizatora oraz partnerów) otrzymają zwycięzcy w każdej kategorii.

Organizator przewidział nagrody do rozlosowania.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal wg projektu organizatora.

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W BIEGU

Udział w biegu jest płatny – 20,00 zł/os.

Wpisowe należy  wpłacić do  dnia  6.11.2017 r. na konto bankowe Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, nr: 81 8581 1056 0300 1427 2000 0005 – w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i rok urodzenia osoby startującej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników biegu);
 • organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie biegu, która będzie znajdować się na starcie/mecie biegu;
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym znajduje się klauzula o tym, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko;
 • dopuszcza się do udziału w biegu osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • toalety dla uczestników biegu znajdować się będą w budynku Centrum Kultury i Rekreacji;
 • w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika biegu (przebiegnięcie inną trasa niż wyznaczona), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
 • wszelkie uwagi należy składać za pomocą e – mail w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres: sport@bornesulinowo.pl;
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony przez Organizatora (odległość do 100 metrów od startu);
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Dane osobowe uczestników biegu dokonujących rejestracji przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!

Osoby biorące udział w biegu mogą pozostawić dzieci (w wieku od 3 do 8 lat) po opieką doświadczonych instruktorów w „Kąciku zabaw” (wstęp bezpłatny) w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (w pobliżu startu/mety biegu). „Kącik zabaw” będzie czynny w godz. 13.30 – 17.00.

Podczas zabawy dzieci będą miały zapewniony słodki poczęstunek i napoje.

mapka--bieg-niepodleglosci

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Paulina Undrych – Matkowska

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Tel. 668 447 890, e-mail: sport@bornesulinowo.pl

Zapraszamy do udziału w biegu!