Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

„Fundusze Europejskie na szkolenia – wsparcie dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Fundusze Europejskie na szkolenia – wsparcie dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych”, które odbędzie się 12 kwietnia br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne na udział w szkoleniach.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady działania Bazy Usług Rozwojowych. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich wskażą m.in. jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia, jaka jest wysokość dofinansowania i od czego zależy oraz jakie są warunki i zasady dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw.

Dodatkowo podczas spotkania omówione zostaną możliwości udziału osób fizycznych w szkoleniach finansowanych ze środków unijnych.

Spotkanie skierowane jest do sektora MŚP, czyli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw chcących podnieść kompetencje swoich pracowników oraz do osób fizycznych, zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych.

Program spotkania informacyjnego

Formularz zgłoszeniowy – PDF

Formularz zgłoszeniowy – DOC