Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

„BIEG WOLNOŚCI – BORNE SULINOWO 2017”

3 kwietnia 2017

REGULAMIN
„BIEG WOLNOŚCI” – BORNE SULINOWO 2017

Cel biegu

 • Popularyzacja biegania jako ważnego elementu zdrowego trybu życia.
 • Promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Promocja walorów turystycznych Bornego Sulinowa.

Organizator

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Bornem Sulinowie

Partnerzy

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Imprezę dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu
pn. „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Zasady uczestnictwa

W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 16 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie i zadeklaruje dobry stan zdrowia na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania rejestracji przed biegiem (obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie (jw.).

Zgłoszenia

Zapisy do biegu tylko on-line poprzez portal www.inetsport.pl do 02.05.2017 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 200 zawodników!

Rejestracja oraz Biuro zawodów

Weryfikacja i rejestracja zawodników w dniu biegu odbywać się będzie w godzinach od 11:00 do 12:45.
Przy rejestracji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy oraz bon żywieniowy.

Kierownik biegu – pan Tomasz Szymański
Sędzia główny biegu – pan Piotr Kołodziejczyk
Pomiary: firma INETSPORT Białogard

Termin i miejsce

 • Bieg rozpocznie się o godzinie: 13:00 w dniu 3.05.2017 r.
 • Miejsce STARTU/METY – plaża miejska przy Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „MARINA” w Bornem Sulinowie, nad j. Pile.

Trasa

 • Trasa biegu prowadzi drogami leśnymi o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową oraz częściowo asfaltem (drogą publiczną).
 • Dystanse biegu: ok. 5 km oraz ok. 10 km (do wyboru w trakcie rejestracji).
 • Będzie dokonywany pomiar czasu.
 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.
 • Punkt odżywczy będzie znajdował się w na mecie (ciepły posiłek, woda, banan, słodycze), w którym należy przedstawić bon żywieniowy.
 • Punkt medyczny będzie znajdował się na start/meta biegu.

Kategorie

Organizator dzieli uczestników na 4 kategorie:

OPEN Mężczyźni i OPEN Kobiety (5 km)
OPEN Mężczyźni i OPEN Kobiety (10 km).

Nagrody

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma puchary. Wśród wszystkich zawodników zostanie rozlosowanych 20 atrakcyjnych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Zasady finansowania

Udział w biegu jest płatny – 10,00 zł/os.
Wpisowe należy wpłacić na konto Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo, w Pomorskim Banku Spółdzielczym O/Borne Sulinowo, nr konta: 82 8581 1056 0300 7060 2000 0002.

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i rok urodzenia osoby startującej.

Osoby, które zapiszą się na listę startową na 5 dni przed biegiem proszone są o okazanie dowodu zapłaty wpisowego w Biurze zawodów.

Postanowienia końcowe

 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym znajduje się klauzula o tym, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • Dopuszcza się do udziału w biegu osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie( jw.).
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Toalety dla uczestników biegu znajdować się będą na starcie/mecie.
 • Wszelkie uwagi należy składać za pomocą e – mail w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres: sport@bornesulinowo.pl
 • Parking dla zawodników zostanie wyznaczony przez Organizatora (odległość do 250 metrów od startu).
 • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Mapa biegu w formacie PDF

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu!

„Żyj aktywnie i zdrowo – baw się w Bornem na sportowo”.

PROGRAM

1 maja (poniedziałek)

godz. 17.00 – przejście „HAPPENINGU PIERWSZOMAJOWEGO” (prezentacja grup sportowych, zawodowych i społecznych). Start: Kompleks boisk „ORLIK”, koniec: Pensjonat „PRL”.
godz. 17.30 – 23.00 festyn rodzinny, koncerty (Pensjonat „PRL”)

2 maja (wtorek)

godz. 10.00 – Międzypokoleniowy Turniej Gry w Bule (bulodrom przy CKiR, Kompleks Boisk „ORLIK”)
godz. 17.00 – Spektakl słowno-muzyczny pt.: „Borne nasze Borne” (Budynek Kulturalno-Oświatowy)

3 maja (środa)
Teren rekreacyjny przy jez. Pile (MARINA)

godz. 10.00 – „Bieg Przedszkolaków” (zapisy do 26 kwietnia w CKiR, al. Niepodległości 21),
godz. 10.30 – „Bieg dzieci w wieku szkolnym” (zapisy do 26 kwietnia w CKiR, al. Niepodległości 21)
godz. 11.30 – animacje dla dzieci
godz. 12.30 – pokaz fitness Akrobatycznego Klubu Sportowego „DARZBÓR” Szczecinek
godz. 13.00 – uroczyste otwarcie głównej imprezy biegowej pn. „BIEG WOLNOŚCI”
godz. 13.15 – wspólna rozgrzewka uczestników biegu
godz. 13.30 – 15.30 – „BIEG WOLNOŚCI”
godz. 16.00 – uroczyste wręczenie nagród
godz. 16.20 – zumba w plenerze dla osób dorosłych
godz. 16.40 – pokaz zawodników ULKS Taekwondo w Bornem Sulinowie
godz. 17.00 – pokaz zumby seniorów
godz. 17.30 – pokaz zumby dzieci
godz. 18.00 – koncert pn. „W hołdzie Konstytucji”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu.