Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie

Wystawa malarstwa

W zimne piątkowe popołudnie dokładnie 27 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarta została wystawa Marii i Jerzego Łapuć zorganizowana przez OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TWORZĄCYCH PRZYJACIÓŁ W BORNEM SULINOWIE.

Twórców wystawy przedstawiły wspólnie pani Paulina Undrych – Matkowska dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i jednocześnie sekretarz Stowarzyszenia oraz pani Bogumiła Celer – Komisarz.

Maria i Jurek Łapuć swoimi obrazami zgotowali odbiorcom radość dla oczu i ducha. Kolory i ciepło bijące z obrazów pozwoliły zapomnieć, że za oknem jest smutno i zimno. Przepiękne kwiaty, cudne, kolorowe jesienne pejzaże i krajobraz dnia dzisiejszego stanowią temat tej wystawy. Licznie przybyli zwiedzający wystawę mogli porozmawiać z panem Jerzym Łapuciem i podzielić się wrażeniami ze współoglądającymi.

Trzeba dodać, że pan Jerzy Łapuć jest artystą z dużym dorobkiem, znanym nie tylko w Polsce. Nieobecna na otwarciu pani Maria Łapuć maluje krótko – od lat czterech, „zarażając” się pasją tworzenia od męża.

Wszystkich kochających sztukę zapraszamy w godzinach pracy MBP, gdzie można zwiedzać wystawę do 20 lutego br.

Dziękujemy pani Iwonie Gajewskiej-Tranbowicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za nieodpłatne udostępnienie sali wystawowej.

Zarząd OSTP