OGŁOSZENIE !!!

Organizatorami  Konkursu Plastycznego „Borne Sulinowo – miasto moich marzeń”  są Urząd Miejski w Bornem Sulinowie oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Do konkursu zgłoszono 42 prace.

Jury uznało o nie przyznawaniu nagród według zajętych miejsc od I do III w poszczególnych kategoriach, lecz o nagrodzeniu:

XX-lecie Bornego Sulinowa

a[rel~="mtli_filesize755,02kB"]:after {content:" (755,02 kB)"}a[rel~="mtli_filesize712,29kB"]:after {content:" (712,29 kB)"}a[rel~="mtli_filesize678,95kB"]:after {content:" (678,95 kB)"}