Babski Klub Optymistek 40 plus

Projekt pn. „Kobiece zajęcia relaksacyjne” dofinansowano w kwocie 4000 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM