18 czerwca od godz.10:00 stadion przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie stał